Adapter,Triaxial Coaxial (A52-1)

Adapter, Triaxial Male?Coaxial Female

Triaxial Guard(Inner) Shielding connect to Coaxial Shielding (Triaxial Guard)——to—–(Coaxial Shielding)